Jak nás můžete podpořit?

Chci přispět finančně
Chci být Centru prospěšný jiným způsobem
Prosím zaškrtněte způsob podpory!
Náš účet je 17177777/2010 (Fio banka).

Bližší informace k finanční podpoře Centra pro občanské svobody jsme odeslali na Váš e-mail.

Děkujeme za Vaši podporu!
Poděkování:
Ing. Jiří Zajíc (Sázava)
Dopravní stavby Brno (Brno)
Mgr. Eduard Ondrášek (-)
Vít Tomiš (Havířov)
Roman Mika (-)
Ing. Ivanka Rysková (-)
Zdeněk Král (-)
Ing. Milan Fiala (Praha)
Jaroslava Fridrichová (-)
Daniel Rosol (-)
Jiří Šubrt (-)
MVDr. Jan Kulheim (-)
František Zykan (Roudnice nad Labem)
TOSCOOL z.s. (Praha)
Miloslav Liška (-)
Mgr. Petr Štěpánek (Holice)
Marek Schulz (-)
Ing. Jan Bureš (Ostrov)
Ing. Jiří Hudera (-)
Beata Smrkovská (-)
Martin Křováček (Praha)
Michal Ozábal (Praha)
Jiří Chudý (Lhota pod Libčany)
Hana Bauer (Biskupice u Jevíčka)
Roman Beneš (Karlovy Vary)
Pavel Jakoubek (Praha)
Zdenek Jagrik (Podbořany)
Hana Lipovská (Blansko)
Alexandr Holub (-)
Jan Váňa (-)
PhDr. Jan Liška (-)
Radovan Janeček (-)
Petr Hlaváč (-)
Oldřich Gremlica (Most)
Vít Tomis (Havířov)
Josef Hankus ml. (Krnov)
Martin Ligr (Děčín)
Viliam Hanuš (Chvaletice)
Jana Tomášková (Praha 9)
Martin Ligr (Děčín)
Co chceme
Nízké daně a nízké výdaje státního rozpočtu
„People before Government.“

Daně jsou klíčovým symbolem moci státu nad jednotlivcem, a proto chceme trvale usilovat o jejich snižování a zjednodušování. V návaznosti na to chceme intenzivně mapovat a iniciovat eliminaci zbytečných, nefunkčních či vyloženě nebezpečných institucí pro svobodu občana a tím dlouhodobě snižovat státní výdaje. Bohatství společnosti vzniká spontánními aktivitami svobodných lidí, nikoli regulacemi, dotacemi a daněmi.
Svobodný život
„Lidská svoboda není prostředkem k dosažení nějakých vyšších společenských cílů, je to nejvyšší cíl sám.“

Stát má zaručovat základní (takzvaná negativní) práva: Právo na život, na svobodu, na vlastnictví. V drtivé většině dalších aktivit přináleží státu zdrženlivost. Primárním cílem je odhalovat a poukazovat na nové formy omezování a narušování občanských svobod. Institut by měl umět pojmenovat jak klasické snahy státu o omezování svobody občana, tak hrát vůdčí roli při zkoumání nových fenoménů, které mohou v blízké i vzdálenější budoucnosti znamenat riziko pro svobodný život (kamerové systémy, omezování hotovostních plateb...).
Náš život se odehrává v České republice, řešme české problémy a české zájmy
„Chceme stát, který efektivně slouží českým občanům, je silný při prosazování jejich zájmů, ale malý při zasahování do jejich svobod.“

Základní struktura lidské společnosti: rodina-obec-stát. Podporujeme klasické rodiny. Podporujeme národní zájmy. Nepodporujeme uměle vytvořené kraje či nadnárodní subjekty. Armáda musí sloužit především k ochraně republiky, nikoli k mezinárodním akcím. Spolek nepřijímá finanční podporu od zahraničních subjektů (s výjimkou slovenských).
Výbor 2017
Mgr. Václav Klaus ml.
*1969
Ing. Jakub Unucka, MBA
*1969
Ing. Hana Lipovská
(od roku 2018 není členkou výboru a s Centrem nespolupracuje)
*1990
Mgr. Václav Klaus ml.
*1969
Absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK, obor učitelství matematika-zeměpis. Přes 15 let vedl gymnázium a poté síť škol PORG, které se pod jeho vedením dostalo na první místo skoro ve všech žebříčcích středních škol. Je autorem mnoha odborných článků a dvou matematických učebnic. Vede jeden z největších českých šachových klubů a dosud aktivně závodí na kole.

Od roku 2016 je členem ODS, kde již od roku 2014 působí jako „stínový ministr školství“ v týmu předsedy ODS Petra Fialy.
Ing. Jakub Unucka, MBA
*1969
Vystudoval Fakultu strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, v současnosti působí v oboru výpočetní techniky. Začínal ve firmě AUTOCONT, od roku 1998 pracuje v ostravské firmě GABEN, která se specializuje na automatickou identifikaci. Stál u zrodu projektů bezpapírové identifikace v koncernech Siemens a Continental a řídil implementaci MES systémů v několika firmách. Od roku 2009 je hlavním řešitelem několika výzkumných projektů v oblasti RFID ve spolupráci s českými, slovenskými a korejskými univerzitami. Na VŠB-TUO je zakladatelem mezinárodní výzkumné laboratoře RFID technologií a na stejné univerzitě po dokončení ekonomických studií MBA pokračuje v doktorském studiu automatické identifikace.

Od roku 2005 je členem ODS a v současnosti předsedá novojičínské oblasti. Je neuvolněným místostarostou města Klimkovice, kde působí též jako předseda občanského sdružení Čisté Klimkovice. V roce 2016 vedl kandidátku ODS do krajských voleb na Ostravsku a díky volebnímu úspěchu se stal náměstkem hejtmana.
Ing. Hana Lipovská
*1990
Po maturitě na Gymnáziu Blansko absolvovala obor Hospodářská politika na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity, kde dále působí na Katedře ekonomie.

Je autorkou či spoluautorkou knih Matematika v ekonomii a ekonomice (2015) a Moderní ekonomie: Jednoduše o všem, co potřebujete vědět (2016) a desítek odborných i popularizačních článků. Za svoji odbornou práci byla oceněna například Cenou rektora Masarykovy univerzity nebo Cenou profesora Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let.

Od roku 2014 působí ve výkonném výboru brněnské pobočky České společnosti ekonomické, je také členkou The American Economic Association a Jednoty českých matematiků a fyziků