Jak nás můžete podpořit?

Chci přispět finančně
Chci být Centru prospěšný jiným způsobem
Prosím zaškrtněte způsob podpory!
Náš účet je 17177777/2010 (Fio banka).

Bližší informace k finanční podpoře Centra pro občanské svobody jsme odeslali na Váš e-mail.

Děkujeme za Vaši podporu!
Poděkování:
Ing. Jiří Zajíc (Sázava)
Dopravní stavby Brno (Brno)
Mgr. Eduard Ondrášek (-)
Vít Tomiš (Havířov)
Roman Mika (-)
Ing. Ivanka Rysková (-)
Zdeněk Král (-)
Ing. Milan Fiala (Praha)
Jaroslava Fridrichová (-)
Daniel Rosol (-)
Jiří Šubrt (-)
MVDr. Jan Kulheim (-)
František Zykan (Roudnice nad Labem)
TOSCOOL z.s. (Praha)
Miloslav Liška (-)
Mgr. Petr Štěpánek (Holice)
Marek Schulz (-)
Ing. Jan Bureš (Ostrov)
Ing. Jiří Hudera (-)
Beata Smrkovská (-)
Martin Křováček (Praha)
Michal Ozábal (Praha)
Jiří Chudý (Lhota pod Libčany)
Hana Bauer (Biskupice u Jevíčka)
Roman Beneš (Karlovy Vary)
Pavel Jakoubek (Praha)
Zdenek Jagrik (Podbořany)
Hana Lipovská (Blansko)
Alexandr Holub (-)
Jan Váňa (-)
PhDr. Jan Liška (-)
Radovan Janeček (-)
Petr Hlaváč (-)
Oldřich Gremlica (Most)
Vít Tomis (Havířov)
Josef Hankus ml. (Krnov)
Martin Ligr (Děčín)
Viliam Hanuš (Chvaletice)
Jana Tomášková (Praha 9)
Martin Ligr (Děčín)

Proslov Václava Klause ml. k zahájení činnosti COS


20. 1. 2017 O nás


Sdílet

Zkrácený proslov předsedy Centra pro občanské svobody v rámci slavnostního zahájení dne 20. 1. 2017
Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte, abych Vás přivítal na zahajovacím setkání Centra pro občanské svobody.

...

Proslovy při zahájení existence něčeho nového obvykle nepatří mezi příliš vydařené. Za svůj život jsem pronesl dva projevy při založení nových škol – ani jeden se nedochoval. Dokonce ani v mém počítači.

Když říká Ronald Reagan v Berlíně – „pane Gorbačove, strhněte tu zeď" – jedná se o projev desetiletí, ale když zeď stavěli, žádná slavná řeč nebyla.
I řeč Abrahama Lincolna po bitvě u Gettysburgu a ukončení války je tisíckrát slavnější než řeč na začátku sporu Severu a Jihu, pokud nějaká řeč byla.
Tak se vzory pro zahajovací projev hledají těžko. Ale pochopitelně existují. Na facebookové stránce COS máme titulní fotku Winstona Churchilla s našimi vojáky v Anglii. Řečeno facebookovou hantýrkou má Churchillův projev při zahájení své vlády dodnes „hodně lajků a hodně sdílení". Churchill řekl: „Mohu Vám slíbit jen krev, pot a slzy."

Nicméně nepřišel jsem zde říkat bonmoty. Ani Vám slibovat „Blood, Sweat and Tears". Přišel jsem Vám říci, proč má COS smysl.

Všechno zlo na světě i všechno dobro na světě pochází z idejí. Než Lenin se Stalinem či Adolf Hitler povraždí desítky milionů lidí, dávno před tím píší filozofové knihy. Jmenují se třeba Kapitál nebo Germánský kult a jeho odkaz. Stovky a tisíce učitelů, novinářů, mecenášů a dalších – tyto ideje organizovaně či neorganizovaně šíří. Na počátku je slovo. Koneckonců „na počátku bylo slovo" – takhle začíná nikoli náhodou bible.

Nemusíme hned zmiňovat největší vrahy 20. století. Můžeme zůstat třeba u politiky inkluze ve školách, politické korektnosti nebo odebírání dětí z biologických rodin v Norsku (a jinde). Nebo nadřazenosti kůrovce nad šumavským dítětem. I tady všude zlo nevzniklo jen tak, nevzniklo okamžitě. Někdo sepsal ideje, propagoval je, vyučoval a šířil.
Karel Marx vysvětloval třídní chápání dějin na principu vztahu k výrobním prostředkům. Feudalismus, kapitalismus, socialismus a komunismus jako nejvyšší stádium. Vše ostatní je podružné.
Nyní nám neomarxistické doktríny vysvětlují, že veškeré dějiny určuje moc, pomocí níž různé skupiny definované na základě rasy, pohlaví apod. ovládají ostatní skupiny. Že vše ostatní je lhostejné. Vyučují to na fakultách, převádějí do života.

Nenávidí klasické rodiny, klasické vzdělání, národy (zejména ty tradiční). Nenávidí nezávislé samostatné jedince (to mají s původním marxismem identické). Klasifikují určité skupiny lidí jako oběti, které potřebují ochranu před kritikou, ovšem zároveň věří, že jiné názory nelze tolerovat.

Označují celé skupiny lidí za homofoby, sexisty, rasisty, za osoby plné předsudků. Jejich nepřátelé nejsou pomýlenci, s nimiž je třeba diskutovat, ale lidé zlí, které je třeba umlčet, odsoudit a zavrhnout. Je to systém podobný náboženství.
Jde o diktaturu dobra.

Původní marxisté věřili, že výchovou lze z lidské povahy vymýtit zištnost a sobectví a že lidé budou stejně usilovně pracovat pro obecné blaho jako pro své vlastní.

Multikulturalismus přenáší hledání lidské dokonalosti z ekonomické sféry do oblasti sociální a kulturní a vyžaduje, aby se lidé vzdali kmenového cítění a sounáležitosti a dávali přednost „jinému" před důvěrně známým.

Původní marxismus selhal, nedokázal změnit lidskou povahu – teď chtějí totéž.

Všimněte si, jak tito lidé často nálepkují ostatní slovem „populista" (dokonce i mně se to stalo). Jako by snad snaha o popularitu byla v demokracii něco špatného nebo v jádru nedemokratického.

Někteří z nás jsou myšlenkoví zločinci. Ovšem pozor, pokud se někdo dopouští myšlenkového zločinu, pak se ho dopouští i každý, kdo je s takovou osobou ve spojení.
Oni opravdu nevyvracejí argumenty fakty, ale na základě toho, že Vaše argumenty jsou v nějakém spojení s jinými argumenty nebo lidmi, kteří jsou tabu. V ČR třeba Klaus sr. či Zeman. V jádru jde o podobnou logiku, jako kdybyste útočili na vegetariánské ekology pomocí faktu, že Hitler nejedl maso a miloval přírodu. Jim to ale opačně funguje.

Neomarxisté povzbuzují růst veřejného sektoru a rozšiřují tak sféru, kde mají největší vliv. Splétají složité struktury zákonů a mezinárodních dohod od OSN přes EU až po zákon o lidských právech.

No a ze všech podobných důvodů, někdo musí hájit i pozice opačné!
Mluvit o nich, rozšiřovat je. Nebát se být urážen, nálepkován a zesměšňován. Stát na skále s vlajkou.

Chceme svobodný život.
Lidská svoboda není prostředkem k dosažení nějakých vyšších společenských cílů, je to nejvyšší cíl sám.

Stát má zaručovat základní (tzv. negativní) práva: právo na život, na svobodu, na vlastnictví. V drtivé většině dalších aktivit přináleží státu zdrženlivost. Primárním cílem je odhalovat a poukazovat na nové formy omezování a narušování občanských svobod. Centrum by mělo umět pojmenovat jak klasické snahy státu o omezování svobody občana, tak hrát vůdčí roli při zkoumání nových fenoménů, které mohou v blízké i vzdálenější budoucnosti znamenat riziko pro svobodný život (kamerové systémy, omezování hotovostních plateb atd.).

Chceme nízké daně a nízké výdaje státního rozpočtu. „People before Government". Daně jsou klíčovým symbolem moci státu nad jednotlivcem, a proto chceme trvale usilovat o jejich snižování a zjednodušování. V návaznosti na to chceme intenzivně mapovat a iniciovat eliminaci zbytečných, nefunkčních či vyloženě nebezpečných institucí pro svobodu občana, a tím dlouhodobě snižovat státní výdaje. Bohatství společnosti vzniká spontánními aktivitami svobodných lidí, nikoli regulacemi, dotacemi a daněmi.

Náš život se odehrává v České republice, řešme české problémy a české zájmy.

Chceme stát, který efektivně slouží českým občanům, je silný při prosazování jejich zájmů, ale malý při zasahování do jejich svobod. Základní struktura lidské společnosti musí být občan-rodina-obec-stát. Podporujeme klasické rodiny. Podporujeme národní zájmy. Nepodporujeme uměle vytvořené kraje či nadnárodní subjekty.
Armáda musí sloužit především k ochraně republiky, nikoli k mezinárodním akcím.

Vy, kteří mě znáte, víte, že nejsem založením filozof. Jsem založením praktik. Proto ukončím řeč zaměřenou na ideové zakotvení a po krátkém intermezzu – přejdeme k praktickým záležitostem.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.20. ledna 2017, Praha Václav Klaus ml